Underlätta för konsumenten

I vissa fall är det uppenbart att ett val är mer miljövänligt än det andra. Ett secondhand-plagg upplevs generellt vara bättre än ett nyproducerat i klimatsammanhang. Vissa inköps påverkan är däremot mer svårtolkade. Ibland just på grund av att det saknas referenspunkt eller att hela tillverkningsprocessen inte har synliggjorts. Detta problem har företaget Doconomy uppmärksammat och därför introducerat ett kreditkort som både mäter konsumentens klimatpåverkan och som har möjlighet att sätta upp en maxgräns för koldixidutsläpp. Jag finner denna innovation lysande, detta är något som gör konsumenten varse om produkters koldioxidutsläpp och som vägleder konsumenten till en mer hållbar livsstil. Visst går det att i detta tidiga skede ifrågasätta om all världens produkter finns representerade i denna databas och om dess påverkan är framräknad på ett korrekt sätt. Men jag gillar idén och tror att det på sikt skulle kunna hjälpa konsumenter till att bli mer medvetna om sina konsumtionsmönster.  

Vill du läsa mer om denna spännande innovation, spana in denna artikel.          

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑