Du, jag och vi i Sverige kan göra skillnad

Jag har då och då samtal med personer vars största argument är följande: 

  • Vi i Sverige kan inte göra så mycket, det är Kina och utvecklingsländerna som är problemet
  • Jag kan inte göra något (dvs är inte beredd att förändra mina vanor) om ingen annan gör något

 Detta är de absolut värsta argumenten jag vet för att inte agera. Egentligen handlar båda dessa argument om att skylla ifrån sig på någon annan. Är dessutom inte detta något som vi säger till barn att inte göra när de är små när de, med försök till en oskyldig ton, hävdar att de inte är dem som skapat ett problem. Vi försöker lära våra barn att ta ansvardela med oss och visa dem att de kan växa upp och göra vad som helst bara de kämpar tillräckligt hårt. Ändå är detta punkter vuxna tycks fallera på gång på gång. 

Vi i Sverige är inte många till antal, nej, och vår energi är relativt CO2-fri idag i förhållande till för några decennier sedan. Enligt Ekonomifakta ligger denna siffra på ca 5 ton CO2 per capita. Vilket bra för OECD-länder. Detta ser ju någorlunda “bra” ut kan tyckas. Framförallt när man använder argument för att skjuta ansvaret till andra nationaliteter. Dock ligger denna siffra fortfarande över världens medelvärde och det är det åter igen relevant att kommentera att dagens hållbara utsläpp per capita är 2 ton CO2/person och år för att sätta fotavtrycken i perspektiv

 Det denna siffra inte räknar in är den mängd varor och tjänster som vi outsourcat till vissa av dessa högutsläppsländer (inklusive Kina). När data som konsumtion och utsläpp utanför Sveriges gränser inkluderas spelar Sverige en större roll. Naturårdsverket har räknat på detta och fått utsläpp per capita i Sverige till hela 10 ton per person och år. Och denna siffra minskar inte. 

Även de allra största bolagen i Sverige sköter stora delar av sina affärer och sin produktion utomlands – och huvudkontoren här i Sverige kan ställa krav och förändra förhållanden bortom våra gränser. Liksom att vi kan, med monetära medel, lagar och regleringar se till att människor i utvecklingsländer får sämre vilkor kan vi även se till att dem får det bättre. 

Mitt konsensus är det är alltså lätt att lägga skuld och ansvar på andra länder då vi tekniskt sett inte producerar produkterna inom våra landgränser. Men produkterna köps och brukas av oss. Alla som tror på marknadsekonomi bör därmed hålla med om att till och med “jag” (dvs individen) har en påverkan, och därmed ett ansvar, när det kommer till även den individuella konsumtionen. 

Vill göra en liten loop tillbaka till individens konsumtion och dess påverkan på vad och hur företag väljer att producera och marknadsföra sina produkter. Vilket i sin tur påverkar underleverantörer och allt som sker B2B. 

Liksom för många andra ämnen hade jag kunnat resonera lång mer kring detta, och det finns många aspekter att ta hänsyn till men jag önskar lämna tanken: nej, Sveriges befolkning kan inte ensamt lösa klimatproblemen, men vi har väldigt goda förutsättningar att förändra vårt sätt att leva, liksom att vi alla bär ett kollektivt ansvar att göra det bästa vi kan utifrån våra förutsättningar och därmed ge kommande generationer bättre förutsättningar att leva sina liv.

 Foto: Planet Values  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑