Individens årliga CO2-budget

I början gjorde jag något som jag tänkt att jag ska göra under en väldigt lång tid men inte tagit tag i. Räkna ut mitt CO2-avtryck år 2018 för att svart på vitt få min påverkan och se förbättringspotentialen. Delvis eftersom jag var medveten om att det skulle vara skyhögt med tanke på mina flyg över Atlanten. 

Självklart räknar jag dessutom med mina resor i jobb (2018 var tyvärr det år jag för första gången flög inrikes – sedan dess har jag bestämt mig för att det krävs exceptionella omständigheter för att flyga inom norden över huvud taget). Många vill bortse från sina jobbresor i dessa beräkningar. Men ett företag kan inte ta på sig CO2-ekvivalenter, därför anser jag att de lika mycket tillhör individen som annat när det kommer till att beräkna sin påverkan. Speciellt när det gäller företagsangelägenheter som (om än svårt) går att påverka. Det kommer komma ett separat inlägg om detta. 

Samtliga flygresor har klimatkompenserats (primärt via ViSkogen, men även genom att köpa biobränsle under bokningen och vid något tillfälle genom att boka ungdomsbiljetter som automatiskt “klimatkompenserar” – även gällande olika typer av kompensation finns aspekter att ta hänsyn till som jag kommer ta upp separat). Dock sker utsläpp vare sig jag kompenserar eller inte, därför finns givetvis samtliga resor med i beräkningarna. 

Olika sidor beräknar avtryck något olika. För detta använde jag Klimatkontot och tog i lite extra där jag var osäker. Och för 2018 gjorde jag bara “Snabba svar” medan jag specificerade dem för 2019 och inkluderade kommande resor vilka jag vet om idag. Så detta är långt ifrån den exakta sanningen men ger individer en god uppskattning av sitt ekologiska fotavtryck. Som jag levt i år tills idag så håller jag mig innanför de planetära gränserna om ca 2 ton CO2 per person och år. Medan jag föregående året levde 7 gånger över vad som är hållbart (ca 630% över naturens tillgångar).  

För några dagar sedan (29:e juni) skedde Earth Overshoot DayDvs dagen på året där vår jord inte klarar av att återskapa de resurser vi tar ut från den. Människan lever i snitt som att där fanns 1,75 jordklot – och det escalerar snabbt till ännu fler. Jag bestämde mig för att beräkna hur många jordar jag förbrukat (året 2019) via FootprintCalculator. Om jag alltid levt som jag gör i år. Skulle overshoot day ligga i slutet på mars kommande år. Dvs jag “förbrukar för dagen ca 0,8jordklot per år” och en overshoot day hade inte funnits. Detta är verkligen bara en uppskattning. Men jag tror mig, bara sedan förra året, fått bättre koll på mitt eget avtryck.  

Lämnar informationen här för tillfället men det finns mycket att reflektera kring när det kommer till ens påverkan.

Och detta är en liten, samt relativt osäker, del men vilket kan ge goda riktlinjer. Rekomenderar er att göra olika liknande beräkningar, överdriv hellre än underdriv vid osäkerhet, och reflektera kring innebörden av utsläppen.

 Foto: Planet Values, det syns ej på bilden men y-axeln är i ton CO2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑