Go GRETA!

Det märks visserligen att klippet riktas mot en amerikansk publik (ibland lite väl mycket patos och historiska inslag) men imponeras starkt av Gretas insats. USA är en av de största bovarna miljömässigt och att påverka till förändring där blir därför av yttersta vikt.

I mitten av klippet nämner hon att de insatser som beräknats för att nå 1,5-gradersmålet inte nödvändigtvis räcker till. Även om vi skulle begränsa utsläppen enligt forskarnas rekommendationer i Parisavtalet är det bara en 50-procentig chans att vi når en 1,5 graders uppvärmning (idag ligger vi på + 1,2 grader). Den liknelse hon gör i mitten av klippet är så stark. Hon frågar nämligen oss om vi skulle vara villiga att kliva på ett plan med 50 procents risk att krascha – och vidare, skulle vi vara villiga att sätta våra barn på det planet? Det är nämligen precis den frågeställningen vi står inför.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑