Hur hamnade vi här?

“Det känns på något sätt som vi har för mycket pengar att spendera” började jag en konversation med min bror för några dagar sen. Vad jag menar är helt enkelt att vi har och har haft för mycket pengar till konsumtion som lett till miljöförstöring. Prislappen har helt enkelt varit för låg för många produkter.

Miljöförstörande varor och tjänster borde historiskt sett ha prissatts högre. Detta för att ta hänsyn till dess påverkan på miljön. Jag tänker då i termer av exempelvis utsläpp och nedskräpning. Vi har alltså missat att sätta ett pris på sådant vi bara tar för givet, som exempelvis ren luft. Hade istället hela processen beaktas, om det hade adderats ett pålägg prismässigt för de utsläpp produkten i sig orsakade vid tillverkningen hade prislappen troligtvis sett annorlunda ut. Jag kan inte låta bli att låta min nationalekonomiska sida träda fram och tala om en felprissättning på marknaden.

Här bör jag även nämna att med vi menar jag generellt de rikare länderna – för det är också en problematik i sig, att dessa resurser är så snedfördelade. Sen kan man också diskutera svårigheten att sätta ett pris på exempelvis luft. Men någon form av åtgärd måste tas till för att säkerställa ett hållbart resursutnyttjande framöver.

Bild: Planet Values

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑