Vi håller på att stänga dörren till 1,5 grad

Idag släpptes detta 10min reportage från Sveriges Radio.

När Johan Rockström, världsberömd klimatforskare, höll sitt sommarprat 2015 var tonen positiv. Idag är det tyvärr inte lika positiv. Konsensus är att vi måsta ändra vårt fossiloberoende. Och det mycket snart.

Utöver att börja ändra beteende kan vi idag använda klimatkompensation för de “oundvikliga” utsläppen via organisationer som etc. GoClimateNeutral. Trots att klimatkompensation varit under luppen (jättebra – så att inte detta blir något i stil med “greenwashing”) är det något som i varje fall inte gör situationen sämre. Att påskynda förändringen mot förnyelsebart och skydda skog (ingen kan väl ha missat att både hela Kalifornien och Queensland brinner just nu) är något av det absolut viktigaste en kan göra, om än i liten skala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑