Minska matsvinnet

Att producera livsmedel för att sedan transportera det till butik och därefter vidare till hemmet för att sedan hamna på någons tallrik och sedan slängas? Hur kan det inte väcka större moraliskt motstånd? Jag tänker särskilt om det dessutom involverat köttprodukter där det faktiskt är djur som fått mista livet för att sedan hamna i soporna.

Enligt Naturvårdsverket slängdes omkring 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige 2018. Med den siffran i åtanke, känns det som att det finns en betydande förbättringspotential. Vad kan man då göra?

Att enbart planera sina måltider bättre och se till att använda det som finns i kylskåpet är en väg att gå. Ett öppet sinne till matlagningen och lite kreativitet kan hjälpa både matlagningen och svinnreduceringen på vägen.

Det finns även företag som riktat in sig på att rädda mat. Rescued är ett sådant exempel, där frukt och grönsaker som inte uppfyller utseendemässiga krav får nytt liv i form av juicer. Karma är ett ytterligare exempel på företag som verkar för att minska svinnet. I appen kan bland annat restauranger och kaféer sälja mat som blivit över och som annars skulle slängas. Företagsinitiativ till svinn är alltså en annan väg i strävan att slänga mindre mat.

Karma och Rescued är exempel på företag som riktat in sig på åtgärder när det faktiskt finns mat över som annars hade blivit kasserat. Ibland kan svinn istället uppstå för att datumet gått ut trots att varan är helt ätbar. Då kan teknisk innovation vara en lösning. Dynahmat är ett sådan innovation, där sensorer sätts på förpackningar. Dessa mäter sedan den aktuella kvaliteten på livsmedlet genom att inhämta information om tid, temperatur och position.

Det går såklart att hitta fler exempel på hur man kan minska svinnet – men att det måste minska – det råder det inga tvivel om.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑