Seger för klimatet

Vilken lördag och vilken oerhörd seger för klimatet. Bidens seger var så efterlängtad! Jag vågar återigen känna framtidshopp.

Biden har först och främst lovat att återinträda i Parisavtalet, vilket kan ske redan i slutet av februari. Planen är mer ambitiös än så, 2000 miljarder USD ska investeras i att ställa om till förnybar energi och arbeten i nya gröna branscher. Biden ämnar vidare skapa ett klimatpolitiskt råd med avsikt att driva hållbarhetsfrågor och verka för ett koldioxidneutralt USA till 2050. De mängder av regleringar som Trump rivit upp, vill Biden i den mån det är möjligt återinföra. Se DN för mer information.

Det lär ta ett tag att återställa de tidigare klimatmässigt katastrofala beslut som fattats. Vetskapen om dessa “förlorade” år i fel riktning i en kamp där tidsaspekten är viktig är smärtsam. Men det hade kunnat bli ännu mer förödande. Att vi nu går i rätt riktning känns såå hoppfullt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑