Kosmiskt pussel

En av mina favoritböcker på sistone är Kosmiskt pussel av Joanna Rose. Denna bok tar läsaren igenom historiska och aktuella teorier om universum – oerhört kittlande.

Förutom ren fascination ger boken perspektiv. Med hela processen från big bang till livets uppkomst – som upplevs nästintill osannolik, känns det oerhört tragiskt att inte kunna säkra människans och andra arters existens framöver. Med andra ord, klimathotet måste tas på allvar.

Detta citat finns i Kosmiskt pussel av Joanna Rose

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑