Att påverka genom inspiration

Min filosofi i klimatfrågan har alltid varit att inspirera istället för att anklaga. Det är en strategi som många gånger visat sig vara gynnsam. Vid anklagelse kan motparten istället gå i försvarsställning och försvara sitt ohållbara beteende (ibland till varje pris) vilket gör personen ännu mer fast i sitt invanda mönster.

Jag väljer också att inspirera för att jag själv inte alltid lever som jag lär, det händer att jag tar bilen eller äter fisk (som inte är särskilt hållbart) eller varför inte konsumerar något nytt (även om det är ganska sällan). Men jag tror att man blir mindre benägen att göra något klimatskadligt om man ständigt informeras om beslutets miljömässiga konsekvenser – då väljs vissa saker naturligt bort. Därför är det så viktigt till inspiration och uppmuntran av handlingar som faktiskt är miljömässigt hållbara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑