Why Sustainability

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Brundtlandrapporten, 1987

Detta är en av de vanligaste definitionerna av hållbarhet. Den uttalades för över 30 år sedan under FN:s världskommission. Dock har människan bara äventyrat klimatet mer och mer för varje dag sedan dess. Idag lever snittindividen på planeten som att vi hade 1,7 jordklot att bruka resurser från. I Sverige ligger denna siffra på närmare 4,5 jordklot per individ. Det är en oroväckande siffra. Det skulle kunna gå att förklara som om vi hade en inkomst på 20.000kr per månad men spenderade 90.000kr varje månad. Kortsiktigt kanske vi lever loppan men långsiktigt är det rena rama lyxfällan. En lyxfälla som lånats från våra barn, och bekostas av kommande generationer.

Detta är en av många anledningar att börja reflektera över mänsklig aktivitet och vårt sätt att leva som varelser på denna planet. Att börja processa information och faktiskt förstå innebörden av klimatförändringar samt vad som krävs politiskt, inom företag men även individuellt för att bromsa denna negativa utveckling. Ju snarare vi börjar justera vårt sätt att leva. Desto lättare kommer vi kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Antingen blir vi påtvingade omställning av klimatförändringar eller så accepterar vi förändring i tid för att mitigera risken för hastig och radikal förändring.

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”

Charles Darwin

I Sverige har vi ett enormt privilegium att ha oändlig tillgång till kunskap och utbildningar som ber oss ifrågasätta vad vi läser och hör. Vi har ett demokratiskt system som tillåter oss att vara med och förändra samhället i stort och utöver det en ekonomi som tillåter oss att göra medvetna val med plånboken. Vi har en yttrandefrihet och ett samhälle närmare jämställdhet än många andra i världen. Detta ger oss även ett ansvar att påbörja förändring. För att vi kan.

I huvudmenyn, under “Bloggen” finnes samtliga inlägg vi publicerat. De senaste inläggen syns här på förstasidan och annars går det att använda sig av kategorierna i menyn. Vi hoppas kunna bidra med lite ny kunskap, insikter och inspiration till vad du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling. Vi vill hjälpa till att starta dialoger, mellan oss och dig, men även med personer i din omgivning. Det är viktigt att vi sprider kunskap, ifrågasätter och lyfter problematik, på såväl individuell som systematisk nivå. Varje dag är ett lärande och fler val än vad vi tror att vi gör är aktiva. I våra ögon finns det även en stor vinst i att leva hållbart sett till livskvalité och lycka. Vi kanske bara måste vrida på perspektivet av vad som egentligen är viktigt.

“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.”

Ban Kimono

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑