Home

Om oss

Planet Values grundades av Julia och Beatrice i hopp om att kunna inspirera till en mer hållbar livsstil. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och vi båda står ense om att kraftigare åtgärder måste till för att vår planet ska vara livsduglig för kommande generationer. Denna plattform kommer därför att behandla alltifrån möjliga lösningar ur ett större perspektiv till möjliga lösningar på individnivå. Som läsare kan man därmed förvänta sig inlägg om bland annat smarta val, nyheter, hållbart resande, miljövänliga produkter, trevliga recept men även djupare tankar och reflektioner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑